Referencie

Od roku 1990 dodávame kvalitné produkty a služby. Našou najlepšou referenciou je veľa dlhoročných spokojných zákazníkov, medzi ktorých patrí mnoho významných českých i zahraničných spoločností. Ich priazeň si veľmi vážime a súčasne nás zaväzuje do budoucnosti.

Medzi našich zákazníkov patria:

  • veľké mestá i malé dedinky
  • firmy zaisťujúce údržbu a opravy pozemných komumikácií
  • požičovne dopravných zariadení a zvislých dopravných značiek
  • firmy prevádzajúce vodorovné dopravné značenie
  • spoločnosti, ktoré stavajú a opravujú diaľnice
  • malé i veľké firmy, štátne a nadnárodné organizácie

 

Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby