Svetlá podľa normy EN 12352

Rozdelenie tried výstražných svetiel a ich použitie na pozemných komunikáciách podľa STN EN 12352 a TP66.

Typ svetla Použitie svetiel Príklady dopravných zariadení
1

EN 12352 L8H

svetlo ø180mm
Priečne uzávery
(na smerovacích doskách, dopravných značkách)
Pojazdné uzávierkové tabule
Svetelné šípky
Svetelné rampy
Svetelné panely
Dopravné kužele (predbežné varovanie)
2

EN 12352 L8M

svetlo ø180mm
Pozdĺžne uzávierky
(na smerovacích doskách)
3

EN 12352 L6

svetlo ø180mm
Pozdĺžne uzávierky
(na chodníkoch a stezkách pre cyklistov)
Uzávierky na chodníkoch
(na zábranách, plotoch, ohradách)
4

EN 12352 L9H

svetlo ø300mm
Pojazdné uzávierkové tabule typu I a II
Zariadenie predbežnej výstrahy
Dopravné značky na diaľničných portáloch