RadarDisplay RD-320 Plus

obrázok
RadarDisplej je ukazovateľ okamžitej rýchlosti motorových vozidel.