Balotina na VDZ

Photo: Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)

Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)

  • upravená pre rovnomerné rozloženie a ponorenie v čerstvom nástreku
  • SILANIZOVANÁ = okamžitý retroreflexný účinok
  • index lomu - 1,5
  • zrnitosť 100-600µm
  • obsahuje 20% zdrsňovadla
viac

Photo: Balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)

Balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)

  • upravená pre rovnomerné rozloženie a ponorenie v čerstvom nástreku
  • SILANIZOVANÁ = okamžitý retroreflexný účinok
  • index lomu - 1,5
  • zrnitosť 200-800µm
viac