Sklopné LED panely

Photo: Sklopný panel s LED symbolmi HIT-LEDIS_02 R16 48x48RGB

Sklopný panel s LED symbolmi HIT-LEDIS_02 R16 48x48RGB

  • Výstražné zariadenie Zariadenie pre prevádzkové informácie
  • rozmery LED symbolov 768x768mm
  • panel obsahuje RGB LED tvoriace značky
  • ľubovoľné textové zprávy, kapacita systému 1500 symbolov
  • diaľkové ovládanie je rádiové s možnosťou prepojenia káblom
viac