Tabuľka šírok retardérov MP-59 a spojovacieho materiálu

Dĺžka   
MP-59
[mm]
BK
[mm]
Retard.
počet
SM
[ks]
 
2500 2000 4 30
                       
                     
                   
                 
               
             
           
         
       
     
   
 
3000 2500 5 36
3500 3000 6 42
4000 3500 7 48
4500 4000 8 54
5000 4500 9 60
5500 5000 10 66
6000 5500 11 72
6500 6000 12 78
7000 6500 13 84
7500 7000 14 90
8000 7500 15 96
8500 8000 16 102


Dĺžka MP-59 šírka prejazdu z retardérov MP-59 aj s koncovými dielmi
Dĺžka BK šírka prejazdu z retardérov MP-59 bez koncových dielov
Retardéry počet počet kusov retardérov bez koncových dielov
SM potrebný počet kusov spojovacieho materiálu (aj s koncovými dielmi)