Značky upravujúce prednosť

Zvislé dopravné značky upravujúce prednosť na pozemné komunikácie.

  • materiál dopravných značiek je štandardne oceľový pozinkovaný plech (na prianie i hliníkový plech)
  • štandardné prevedenie dopravných značiek je plech s dvojitým ohybom (pertl) (na prianie plech s hliníkovým rámčekom)
  • retroreflexná fólia triedy RA1 (cesty a mestá), RA2 (cesty prvej triedy) alebo RA3 (diaľnice)
  • dopravné značky sú schválené podľa STN EN 12899-1 a spĺňajú požiadavky TP 06/2013 pre používanie na pozemných komunikáciách

Produkt bol pridaný do dopytu.

Prejsť k dopytu