Premenlivé dopravné značky LED pre väčšiu bezpečnosť

Správne umiestnená a nastavená PDZ dokáže zvýšiť bezpečnosť premávky

Premenlivé dopravné značky PDZ môžu zvýšiť taktiež bezpečnosť napr. pri priechodoch pre chodcov, škôl, nebezpečných úsekov, dopravných obmedzeniach.

  • dopravnú značku povolenej rýchlosti 50km/h napr. v obci aktivuje každé prichádzajúce vozidlo
  • dopravnú značku povolenej rýchlosti 50km/h napr. v obci aktivuje vozidlo prechádzajúce rýchlosťou vyššou ako je povolená
  • pri nízkom podjazde je možné upozorňovať vodičov, pokiaľ výška ich vozidla je vyššia ako umožňuje bezpečný prejazd
  • v dopravných uzávierkach je vhodný režim, keď svieti značka A19 a ak prichádzajúce vozidlo prekročí povolenú rýchlosť zobraziť povolenú rýchlosť alebo symbol "Úsek meraný radarom"
  • v miestach s nebezpečím šmyku je možné rozsvietiť značku námraza ak klesne teplota pod 2°C

 

  • značky sú osadené vysoko svietiacimi LED a sú schválené podľa STN EN 12966-1 a STN EN 12899-1 pre používanie na pozemných komunikáciách
  • LED diódy sú napájané malým prúdom a to zaručuje vysokú životnosť značky a zachovanie optických parametrov po niekoľko rokov
  • riadenie svietivosti je automatické v závislosti od okolitého osvetlenia alebo taktiež manuálne
  • rozmerov dopravných značiek, napájacie napätie navrhneme podľa Vašich požadaviek

Produkty

Kód produktu Názov produktu Množstvo
1-800-100210 Premenlivá dopravná značka LED - B20a 50km/h, 700mm ks Dopytovať cenu

Produkt bol pridaný do dopytu.

Prejsť k dopytu